Diskos

Diskos National Data Repository (NDR) ble opprettet og utformet av Oljedirektoratet (OD) og oljeselskaper representert på norsk kontinentalsokkel i 1995.

Diskos er et nasjonalt datalager for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel.

Funksjoner

  • Tabellvisning og grafisk brukergrensesnitt 
  • All tilgjengelig brønndata, seismikk og produksjonsdata
  • Datatilgang i henhold til eierskap eller bruksrett
  • Nedlasting av data online eller på media
  • Databytte funksjonalitet mellom oljeselskapene

Utfordring

Moderne letemetoder medfører innhenting av enorme mengder data, mens logistikken forbundet med tradisjonell datalagring ofte har vært både lite effektiv og dyr. Aktørene har derved måttet bruke unødig mye av sin tid på å søke etter data og innsamling av data av varierende kvalitet. Effektiv datastyring er derfor blitt viktigere enn noen gang.   

Dette er bakgrunnen for at Diskos satte opp de nødvendige behovskravene, og inngikk en avtale med IBM om å utvikle PetroBank, en løsning som dekket både programvare og maskinvare for oppbevaring av petrotekniske data for oljevirksomheten. Diskos har siden oppstarten i 1995 hatt flere ulike leverandører, men det var først i 2015 at den opprinnelige PetroBank programvaren ble byttet ut. Diskos NDR blir i dag driftet av CGG og den nye løsningen er basert på et canadiskutviklet software kalt Trango og front-end løsningen er Kadme sin WhereOil-platform. All data, inkludert sikkerhetskopier, blir laget i sikre lagringsfasiliteter i Norge.

Samarbeidspartnere i Diskos

Tanken om en nasjonal datalagringsbank oppsto i 1992 i samarbeid mellom OD og de tre daværende norske oljeselskapene Hydro, Saga og Statoil. Diskos-gruppen teller i dag i underkant av 50 medlemmer. I tillegg har Diskos nærmere 40 assosierte medlemmer (ikke-oljeselskap og norske universiteter)

Diskos-gruppen utviklet spesifikasjoner for software, driftsoperasjon og en kommersiell struktur, og gruppens medlemmer bidrar både økonomisk og teknisk. 

Et nasjonal datalager

Diskos dataoppbevaring er et datafilsystem som er blitt utformet for å lagre store mengder digitale data på vegne av selskapene og det offentlige. Dette betyr at digitale data fra den norske kontinentalsokkelen nå befinner seg i det nasjonale petrodatalageret i Stavanger. All informasjonen i databasen er tilgjengelige direkte på nettet for medlemmene i Diskos-samarbeidet. I tillegg finnes det en offentlig portal med utvalgte metadata som er tilgjengelig for ikke-medlemmer, hvor offentlige data kan kjøpes fra Diskos databaseoperatør, CGG.

Ved bruk at databasen Diskos kan informasjon overføres direkte til arbeidsstasjonene i høy hastighet og med lave kostnader, og man kan kjøpe og selge data simpelthen ved å endre eierrettighetene i datalageret. Dette er også en praktisk metode for offentliggjøring av data når konfidensialitetsperioden utløper. 

Gruppens medlemmer har en avtale om graden av datakvalitet for alt som blir lagret i basen, slik at brukerne kan stole på at data de henter ut er av kjent kvalitet, levert på avtalefestede dataformater.  Systemet inneholder offentlig, kvalitetsgodkjent kulturelle data (kystlinjer, lisensinformasjon, installasjoner osv.) fra OD. 

Type data 

  • Seismikk- og navigasjonsdata
  • Brønndata 
  • Produksjonsdata

Diskos database - programvare

Programvaren som benyttes i Diskos NDR heter Trango og Whereoil.

Først finner brukeren fram til de data man trenger i datalageret. Utvalget blir foretatt i en tabellvisning eller et geografisk brukergrensesnitt. Så snart systemet har bekreftet at man har adgangsrettighet til de utvalgte data blir disse hentet opp fra de høykomprimerte lagringsmediene. En bruker får som regel brukeradgang innen et halvt minutt. Dataene blir så overført til brukerens PC for videretolking. Denne hurtigtilgangen utgjør uten tvil en betydelig fordel for oljeindustrien.  

Diskos-gruppen bidrar til bruken og utviklingen av standarder for næringen.

 

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med Diskos management:

Eric Toogood
Diskos manager

Elin Aabø Lorentzen
Diskos deputy manager


17.08.2017