Tilgjengelege data

Oljedirektoratet har store mengder med opne data om petroleumsverksemda på den norske kontinentalsokkelen.

Faktasider

 

Faktakart

Faktakart syner geografisk informasjon, og er tett integrert med faktasider.


09.11.2018