Tilgjengelige data

Oljedirektoratet har store mengder med åpne data om petroleumsvirksomhet på den norske kontinentalsokkelen.

Faktasider

 

Faktakart

Faktakart viser geografisk informasjon og er tett integrert med faktasider.


29.04.2016