Publikasjoner

Norsk sokkel nr. 2 - 2018

14.01.2019 Myndighetene bør sikre at vi også i fortsettelsen har stabile rammebetingelser på norsk sokkel, sier Kristin Færøvik, styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Og hun oppfordrer alle...

Exploration technology and exploration performance offshore Norway

06.12.2018 Westwood Global Energy har levert en rapport om leteteknologi og geovitenskap.    

Norsk sokkel nr. 1 - 2018

18.07.2018 Utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet samt oppgraderingen av Nyhamna gassanlegg skaper et nytt tyngdepunkt for gassleveransene fra Norge til Europa. Og gass spiller en viktig rolle i framtidens...

Ressursrapporten 2018 - Leting

21.06.2018 Letedirektør Torgeir Stordal presenterte Ressursrapporten 2018 - Leting i Oljedirektorates lokaler 21. juni 2018.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2018 - Leting

21.06.2018 Ressursrapporten for leting 2018 viser at store gjenværende ressurser på norsk sokkel gir fortsatt store muligheter på norsk sokkel. Både i modne og mindre utforskede områder.  

Kurs for næringen om OD 2018

11.06.2018 Presentasjoner til det tredje kurset for næringen. Kurset blir holdt i ODs lokaler i Stavanger 12. juni.

Markedsrapport knyttet til avslutning og disponering

04.04.2018 Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) for å gi en overordnet beskrivelse av aktivitetene relatert til avslutning og disponering av utrangerte innretninger, samt å ...

Sokkelåret 2017

11.01.2018 Oljedirektør Bente Nylands presentasjon av Sokkelåret 2017.

Avgrens

Vis

PubliseringsårSorter

 
 

Søk i publikasjoner

Bestille

Elektronisk versjon av Oljedirektoratets publikasjonar kan lastast ned frå www.npd.no. Du kan også bestille siste utgåve av Faktaheftet og Ressursrapporten via dette skjemaet.
 
Enkelteksemplar av publikasjonane er gratis.
 
Har du spørsmål eller ønsker å bestille andre utgåver av ODs publikasjonar, kontakt Oljedirektoratet på Postboks@npd.no