Årsberetninger

Oljedirektoratet sine årsberetninger fra 1973-2003 er tilgjengelig i pdf-format.

05.11.2007