Bestille publikasjon

Oljedirektoratet sine publikasjonar er i hovudsak tilgjengelege i elektronisk utgåve frå nettstaden til OD, men det er mogleg å bestille dei via dette skjemaet.

Publikasjonane er gratis.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille andre utgåver av ODs publikasjonar, kontakt Oljedirektoratet på Postboks@npd.no


Barentshavrapporten 2017
Ressursrapporten 2016
Resource report 2016
Navn
Firma
Adresse
Postnr
Sted
Land
E-post