Fakta 2007

Fakta2007
20.04.2007
Fredag den 20 april lanserte Olje- og energidepartementet, i samarbeid med Oljedirektoratet, Faktaheftet om norsk petroleumsverksemd for 2007. Publikasjonen gjer ei heilskapleg framstilling av petroleumsverksemda på den norske kontinentalsokkelen.

Last ned: