Fakta 2008

Fakta2008
16.06.2008
Olje- og energidepartementet lanserer i samarbeid med Oljedirektoratet, Faktaheftet om norsk petroleumsverksemd for 2008. Publikasjonen gjer ei heilskapleg framstilling av petroleumsverksemda på den norske kontinentalsokkelen.

Last ned: