Fakta 2011

Fakta2011
04.07.2011
Olje- og energidepartementet i samarbeid med Oljedirektoratet gir ut eit nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd, Fakta 2011.

Publikasjonen inneheld ei grundig framstilling av petroleumsverksemda på den norske kontinentalsokkelen.

 

Publikasjon

 

Last ned: