NPD bulletins

NPD bulletinene oppsummerer den gjeldende stratigrafiske nomenklaturen (navnefortegnelsen) på norsk sokkel.

Stratigrafien er den grenen av geologien som blant annet forsker på lagdeling, alder, sammensetning, fordeling av lagdelte geologiske avleiringer.


Bulletin 11

12.01.2015 Oljedirektoratet har gjort undersøkelser som kaster nytt lys over geologien på Svalbard og det nordlige Barentshavet.

Bulletin 10

14.11.2013 Investigation of Oligocene to Lower Pliocene deposits in the Nordic offshore area and onshore Denmark. 

259 Bulletin 9

01.12.2002 Upper Palaeozoic lithostratigraphy of the southern Norwegian Barents Sea.

258 Bulletin 8

01.01.1995 Structural elements of the Norwegian continental shelf. Part II: The Norwegian Sea Region

256 Bulletin 6

01.01.1990 Structural elements of the Norwegian continental shelf. Part 1: The Barents Sea Region

255 Bulletin 5

01.12.1989 Isaksen, D. & Tonstad, K., 1989: A revised Cretaceous and Tertiary lithostratigraphic nomenclature for the Norwegian North Sea. NPD Bulletin No. 5, 59 pp.

254 Bulletin 4

01.02.1988 A lithostratigraphic scheme for the Mesozoic and Cenozoic succession offshore mid- and northern Norway

253 Bulletin 3

01.01.1984 A revised triassic and jurassic lithostratigraphic nomenclature for the Norwegian North Sea

Avgrens

PubliseringsårSorter