Norsk sokkel

Norsk sokkel nr. 2 - 2016

19.12.2016 Med økt oljevirksomhet i nordområdene spiller Svalbard en stadig viktigere rolle for å forstå geologien.

Norsk Sokkel nr. 1 - 2016

24.06.2016 Mørke skyer har hengt over oljenæringen lenge. Måneder har blitt til år. Det er foretatt drastiske kutt, og selskapene har satt inn flere tiltak.

Norsk sokkel nr. 2 - 2015

01.12.2015 Hovedtemaet  i dette nummeret, som i forrige utgave, er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Denne gang belyser vi utviklingen av sikkerhetsarbeidet på sokkelen.

Norsk sokkel nr. 1 - 2015

04.05.2015 Hovedhistorien i dette nummeret av Norsk sokkel er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

Norsk sokkel nr. 1 - 2014

06.01.2015 Olje verdt milliarder av kroner blir ikke utvunnet fordi det bores for få produksjonsbrønner på norsk sokkel – noe må gjøres.  

Norsk sokkel nr. 2 - 2013

06.01.2014 Oljedirektør Bente Nyland etterlyser mer langsiktighet i investeringsbeslutningene på norsk sokkel. Les også om realfaginteressert ungdom.    

Norsk sokkel nr. 1 - 2013

26.06.2013 Dekket til Gudrun skal slepes ut i Nordsjøen. Utbyggingen følger tidsplanen. Les også om Van Thi Hai Pham, som har tatt doktorgrad innen lagring av CO2

Norsk sokkel nr. 3 - 2012

17.01.2013 Reservene på Oseberg er tredoblet. Det synes Oljedirektoratet er prisverdig. Les også om oppbygging av god oljeforvaltning i Ghana og hvor nyttig Svalbard er for økt kunnskap.  

Om norsk sokkel

Oljedirektoratets eksterne magasin Norsk sokkel utgis i norsk og engelsk utgave.

Klikk her for å abonnere på Norsk sokkel. Abonnementet er gratis.

Norsk Sokkel

Kontakter i Oljedirektoratet:

Bjørn Rasen, redaktør
tel. 51 87 62 29/992 90 550

Mona Simonsen, abonnement/adresseendringer

Oljedirektoratet,
Postboks 600,
4003 Stavanger

Avgrens

PubliseringsårSorter