Norsk sokkel

Norsk sokkel nr. 2 - 2018

14.01.2019 Myndighetene bør sikre at vi også i fortsettelsen har stabile rammebetingelser på norsk sokkel, sier Kristin Færøvik, styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Og hun oppfordrer alle...

Norsk sokkel nr. 1 - 2018

18.07.2018 Utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet samt oppgraderingen av Nyhamna gassanlegg skaper et nytt tyngdepunkt for gassleveransene fra Norge til Europa. Og gass spiller en viktig rolle i framtidens...

Norsk sokkel nr. 1-2017

28.06.2017 Det er vel to år til oppstart av Johan Sverdrup. Byggingen av plattformene til den største, norske feltutbyggingen på mange år, er kommet halvveis.

Norsk sokkel nr. 2-2016

19.12.2016 Med økt oljevirksomhet i nordområdene spiller Svalbard en stadig viktigere rolle for å forstå geologien.

Norsk Sokkel nr. 1-2016

24.06.2016 Mørke skyer har hengt over oljenæringen lenge. Måneder har blitt til år. Det er foretatt drastiske kutt, og selskapene har satt inn flere tiltak.

Norsk sokkel nr. 2-2015

01.12.2015 Hovedtemaet  i dette nummeret, som i forrige utgave, er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Denne gang belyser vi utviklingen av sikkerhetsarbeidet på sokkelen.

Norsk sokkel nr. 1-2015

04.05.2015 Hovedhistorien i dette nummeret av Norsk sokkel er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

Norsk sokkel nr. 1-2014

06.01.2015 Olje verdt milliarder av kroner blir ikke utvunnet fordi det bores for få produksjonsbrønner på norsk sokkel – noe må gjøres.  

Om norsk sokkel

Oljedirektoratets eksterne magasin Norsk sokkel utgis i norsk og engelsk utgave.

Klikk her for å abonnere på Norsk sokkel. Abonnementet er gratis.

Norsk Sokkel

Kontakter i Oljedirektoratet:

Bjørn Rasen, redaktør
tel. 51 87 62 29/992 90 550

Mona Simonsen, abonnement/adresseendringer

Oljedirektoratet,
Postboks 600,
4003 Stavanger

Avgrens

PubliseringsårSorter