Norsk sokkel nr. 1-2017

NS-1-2017-ingress-norsk
28.06.2017
Det er vel to år til oppstart av Johan Sverdrup. Byggingen av plattformene til den største, norske feltutbyggingen på mange år, er kommet halvveis.

Byggingen foregår på 20 ulike steder i verden. Vi har besøkt et par av dem.

Les også om Tomas Mørch, som har fulgt opp Snorre-feltet i 25 år – med mål om å utvinne store mengder ekstra olje. Til høsten kommer ny utbyggingsplan.

Og les vårt intervju med olje- og energiminister Terje Søviknes. Han vil ha folk ut av ekkokammeret.

 

Innhold

Bente Nyland, Oljedirektør   Mer å hente >>
Forord av Bente Nyland, Oljedirektør.
Olje- og energiminister Terje Søviknes   Intervjuet >>
Olje- og energiminister Terje Søviknes er opptatt av å få bort det han kallar «skurkestempelet» bransjen har fått.
Student-optimisme   Student-optimisme >>
Nedgangen i søkertallene til petroleumsstudieplasser flater ut. Studentene ser lysere på situasjonen.
Hilde Anita Arntsen (t.v.) og Renate Eikeland og andre på Aker Stord   Halvveis >>
Byggingen av Johan Sverdrup (fase 1) er kommet halvveis. Vi har møtt Hilde Anita Arntsen (t.v.) og Renate Eikeland og andre på Aker Stord, én av 20 byggesteder for plattformene.
Hans Christen Rønnevik.   Undergrunnen >>
Johan Sverdrup ble funnet ved hjelp av store mengder tidligere innsamlet geologisk materiale som ble tolket på nytt, ifølge Hans Christen Rønnevik.
Steinbra   Steinbra >>
Fotoet er denne gang fra Wilhelmøya – en avsidesliggende lokalitet på Svalbard.
Tomas Mørch   OD-profilen >>
Oljedirektoratets pådriv har vært avgjørende for at de ekstra ressursene i Snorre blir utvunnet, mener Tomas Mørch.
Mer ressurser   Mer ressurser >>
Utvidelsen på Snorre skal gi 30 mill Sm3 olje ekstra. Det gjør prosjektet til et av de største innen økt utvinning.
Mineraler   Mineraler >>
Verdenshavenes store dyp inneholder forekomster av metalliske mineraler. Jakten på disse er i gang.
Immobil olje   Immobil olje >>
En ny studie peker på metoder som kan bidra til å utvinne store mengder rest-olje på norsk sokkel.