Mer å hente

Bente-ingress-180
28.06.2017
Vi nærmer oss 50 år med olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, og fortsatt er under halvparten av ressursene våre produsert. Siden 1990 har de totale mengden olje og gass, inklusiv anslaget for det som ennå ikke er oppdaget, økt med over 40 prosent.

De to siste månedene har Oljedirektoratet lagt fram to rapporter som understreker det store potensialet for olje og gass som fortsatt er tilstede.

I den ferske ressursrapporten for felt og funn – som vi ikke uten grunn har kalt Verdier for framtiden – viser vi til de enorme mengdene med allerede påvist olje og gass som fortsatt venter på å bli produsert.

Ved årsskiftet var det 77 funn som blir vurdert bygd ut. På feltene kan mer produseres gjennom tiltak for økt utvinning. Potensialet er meget stort ved å bruke avanserte metoder for økt utvinning (EOR). Mer detaljer og hvor store volumer det er snakk om, finnes i ressursrapporten som er publisert på www.npd.no. Ressursrapporten >>

Hva må til for å realisere disse verdiene? For det første må selskapene ta investeringsbeslutninger for prosjekter som allerede er identifisert. Videre må næringen samarbeide om å utnytte infrastrukturen som finnes og ta tilgjengelig teknologi i bruk. Norsk sokkel har vært et laboratorium for testing av ny teknologi. Nå må vi bli ledende på også å ta den i bruk.

Rapporten om Barentshavet nordøst ble publisert i mai. Med ny kartlegging av dette området, er ressursene i hele Barentshavet blitt dobbelt så store som tidligere antatt. Også denne rapporten er tilgjengelig på vårt nettsted. Rapporten om Barentshavet nordøst >>

Det er Oljedirektoratets oppgaver å ha oversikt over petroleumsressursene på hele norsk kontinentalsokkel. Derfor kartlegges også områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Dette for å ha et godt faktagrunnlag for framtidige beslutninger.

Det er en selvfølge at framtidig petroleumsaktivitet i Barentshavet nord skjer i henhold til Petroleumsloven og det politikerne beslutter. Vår oppgave er å peke på potensialet.

 

Bente Nyland
Oljedirektør