Gryende optimist

28.06.2017
«Hvordan det så ut da jeg søkte petroleumsteknologistudiet i 2015? Veldig mørkt. Det var ikke mye positiv feedback å få,» sier leder i petroleumsingeniørenes linjeforening Petroil, Marie Hilander Gjerde. I dag har hun stor tro på framtidens jobbmuligheter.

| Alf Inge Molde og Monica Larsen (foto)

Tror på jobb Petroleumsteknologistudent Marie Hilander Gjerde ved Universitetet i Stavanger jobber hardt med studiene for å få best mulig karakterer, og har i tillegg tatt på seg lederverv i linjeforeningen Petroil. Hun tror arbeidsmarkedet ser langt bedre ut om to-tre år.

Tror på jobb.
Petroleumsteknologistudent Marie Hilander Gjerde ved Universitetet i Stavanger jobber hardt med studiene for å få best mulig karakterer, og har i tillegg tatt på seg lederverv i linjeforeningen Petroil. Hun tror arbeidsmarkedet ser langt bedre ut om to-tre år.

 

Verken sykepleier-moren eller oljeservice- faren var spesielt begeistret da hun søkte petroleumsteknologistudier ved Universitetet i Stavanger (UiS) i 2015. Oljenedturen rystet næringen og sykepleierstudiet virket langt mer fornuftig, mente de.

To år etter er det fremdeles for tidlig å si hvor lurt det var. Flere i klassen vurderer å skifte retning til maskiningeniørstudier, selv om det ikke er noe de snakker høyt om. Selv er hun imidlertid ikke i tvil om at hun har valgt rett. Arbeidsmarkedet på ingen måte er friskmeldt. Men det er kanskje bedring å spore, mener hun.

«Jeg har fått kontakt med en del bedrifter som ser lyst på det. Statoil skal også i gang med flere prosjekter de neste to til tre årene. Dessuten vil eldrebølgen i næringen føre til ledige stillinger. Det er behov for oss,» sier Gjerde.

 

Nasjonalt fall

Siden 2014 har over 40 000 stillinger forsvunnet i oljebransjen, og knapt en uke har gått uten nye medieoppslag om nedbemanninger og dystre framtidsutsikter. Det viser igjen i søkertallene til petroleumsstudier ved landets høgskoler og universiteter.

Men etter tre år i fritt fall, ser nedgangen i søkertallene til landets petroleumsstudieplasser nå ut til å flate ut.

Under ett har søkertallene til treårig bachelor i ingeniørfag gått ned med nye 7,5 prosent sammenlignet med i fjor. For maritime fag er nedgangen på 16,2 prosent. For femårig master i ingeniørfag viser årets tall for Samordna opptak en liten økning på 0,4 prosent.

På Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) uttrykker prorektor Berit Kjeldstad bekymring for den nedadgående trenden innen de klassiske femårige ingeniørprogrammene.

For tre år siden var det fire søkere per studieplass på bachelorprogrammene for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger (UiS). I dag får nær alle søkere studieplass.

Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS, er fornøyd med at fallet i antall søkere har avtatt. Tall fra Samordnet opptak viser at det var fire prosent færre søkere til petroleumsfag ved UiS i år enn i fjor.

Optimist. Dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger skulle ønske at olje- og gassindustrien hadde litt mer is i magen og satset på de unge – selv om tidene er tøffe.
<< Optimist.

Dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger skulle ønske at olje- og gassindustrien hadde litt mer is i magen og satset på de unge – selv om tidene er tøffe.

 

Flere internasjonale

Samtidig registrerer UiS flere søkere til bachelor i petroleumsgeologi og femårig master i industriell økonomi, petroleumsteknologi.

Størst økning hadde linjen offshoreteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, som fikk hele 68,9 prosent flere søkere i år enn i fjor. Til sammen har petroleumsog offshorerettede masterutdanninger i det lokale opptaket økt med 7,4 prosent. UiS merker også en økning i internasjonale søkere.

Bø får tilbakemelding om at endringene i opptakskrav kan vise igjen ved at det stilles andre typer spørsmål i forelesningene enn det gjorde tidligere, og som reflekterer et litt annet utgangspunkt.

Likevel framholder han at kvaliteten på petroleumsstudiene og studentene som uteksamineres er høy. Stjernekandidatene er der fortsatt, det er bare litt større spredning i kunnskapsnivået ved studiestart, forteller han. Det stiller krav til UiS om å løfte dem mer gjennom studieløpet.

 

Sikker jobb

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg vil først og fremst gratulere alle som har søkt petroleumsingeniørstudier. De går en sikker jobbframtid i møte, mener hun.

«Vi kommer til å trenge petroleumskompetansen i lang tid. Vi har et verdensledende miljø som må vedlikeholdes og videreutvikles, og det kommer et generasjonsskifte når mange av de som kom inn i næringen da den begynte å blomstre, begynner å gå av med pensjon. Vi trenger påfyll,» sier Randeberg.

Og det er mer enn prat, hevder hun. Etter flere år med sterk vekst i antall saker knyttet til nedbemanninger og omstilling, vurderer juristene i foreningen for hovedfags-, mastergrads- og sivilingeniører nå flere arbeidskontrakter. Utviklingen har vært særlig tydelig etter jul.

 

Ledigheten ned

Den samme effekten ser Arbeidsog velferdsforvaltningen (NAV). For første gang på flere år har antall ledige innen ingeniørfag og IKT-fag sunket, forteller seniorrådgiver og arbeidsmarkedsekspert Johannes Sørbø.

Årsaken ser ut til å være todelt. For det første har det kommet færre oppsigelser i olje- og gassnæringen. For det andre ser det ut til at flere får jobb. Akkurat hvor, har ikke NAV oversikt over.

«Mye tyder på at de får andre typer jobber enn i olje- og gassnæringen. Vi vet at den industrien ikke rekrutterer noe særlig ennå,» sier Sørbø.

 

Gode, men ledige

Samtidig som Bø har tro på arbeidsmarkedet for de som begynner på petroleumsstudier til høsten, syns han synd på studentene som kjempet seg inn da opptakskravene var knallharde og siden har gått ut til arbeidsledighet med sterke vitnemål i sekken.

Han ønsker at industrien tenker mer mot-syklisk: «Studentene som har gått ut i arbeidsledighet de siste årene, holder svært høy kvalitet.»

 

Drømmen

For petroleumsteknologistudent Gjerde gjenstår uansett tre år på skolebenken før hun er ferdig med bachelor- og mastergraden – og klar for jobbsøking. I likhet med de andre i klassen, jobber hun hardt for å få gode karakterer. I tillegg satser hun på at frivillige verv som lederposisjonen i linjeforeningen slår positivt ut. Drømmen er jobb i Statoil.

Hun vet at hun må konkurrere med mange andre med lignende utdanning og flere års erfaring.

«Det gjør meg litt nervøs. Det er godt kvalifiserte folk jeg skal stille mot. Men jeg håper at noen ser det positive i oss som er nyutdannede også. At vi er kreative og nytenkende. De må ha unge også,» sier Gjerde.

 

Oppgang. UiS registrerer flere søkere til bachelor i petroleumsgeologi og femårig master i industriell økonomi, petroleumsteknologi.

Oppgang.
UiS registrerer flere søkere til bachelor i petroleumsgeologi og femårig master i industriell økonomi, petroleumsteknologi.