Norsk sokkel nr. 2-2016

Ingress-norsk
19.12.2016
Med økt oljevirksomhet i nordområdene spiller Svalbard en stadig viktigere rolle for å forstå geologien.

De mange fjellformasjonene er bokstavelig talt utstillingsvinduet for undergrunnen i de nordlige havområdene.

I denne utgaven har vi også utfordret ulike miljøer og nøkkelpersoner til å gi sitt syn på veien videre for norsk sokkel.

 

Les artiklene her
Oljedirektør Bente Nyland

Is i magen >>

Forord av Oljedirektør Bente Nyland
Sintef-direktør Alexandra Bech Gjørv

Intervjuet >>

Sintef-direktør Alexandra Bech Gjørv er teknologioptimist og tar til orde for mer samarbeid mellom ulikeartede virksomheter.
Gründerboom

Gründerboom >>

Flere av de som har blitt arbeidsledige som følge av oljenedturen søker nye muligheter under felles tak i Stavanger.
Kvantesprang

Kvantesprang >>

Veien fram til Oljedirektoratets IORpris har vært lang og spennende for utviklerne av Åsgard havbunnskompresjon.
Feltarbeid

Feltarbeid >>

En gruppe fra Oljedirektoratet dro til Svalbard for å øke kunnskapen om karbonatbergarter – tilsvarende de som finnes i nye funn i Barentshavet.
Steinbra

Steinbra >>

Fotoet i denne utgavens faste spalte er tatt med drone over Svalbard.
Svalbard

Svalbard >>

Svalbard er Barentshavet opp i dagen. De mange fjellformasjonene er bokstavelig talt utstillingsvinduet for undergrunnen i de nordlige havområdene.
Jan Stenløkk

OD-profilen >>

Paleontologen Jan Stenløkk har en sterk dragning mot den unike geologien på Svalbard.
Viser vei

Viser vei >>

Oljedirektoratets strategiske direktører gir sitt syn på de utfordringene aktørene på norsk sokkel møter i trange tider.
Ghana

Lov på plass >>

Olje for utvikling-programmet gir resultater. Nå har Ghana vedtatt ny petroleumslov. Med norsk hjelp.
Norwegian continental shelves 

ONS 2016 >>

ODs stand: Norwegian continental shelves