Fortet på Svalbard

19.12.2016
Det er temmelig stor variasjon av steinbergarter og landsapsformer på Svalbard. Øygruppen er en unik plass for geologer når de vil studere bergarter som danner petroleumsreservoarer lengre sør i Barentshavet.

Foto og tekst: Alexey Deryabin, Oljedirektoratet

Dronebilde

Bildet viser et landskap innerst i Billefjorden på Svalbard. Det ble tatt under Oljedirektoratets feltarbeid i 2013. Lokaliteten kalles Fortet. Den er godt kjent, og mange har besøkt arkipelagen.

Grunnfjell her består av karstifiserte karbonatbergarter – steiner som ble dannet i varmt hav og som senere ble oppløst. Det førte til dannelse av grotter. Disse bergartene er av karbon alder (mellom 300 og 330 millioner år gamle). De tilhører Ørn-formasjonen, tilsvarende den som utgjør reservoaret i Alta-funnet i Barentshavet.

Oljedirektoratets geologer brukte et dronekamera for å ta bilder under feltarbeidet. Et flygende kamera gir muligheter for å få gode oversiktsbilder, og for å kunne ta detaljerte bilder fra bratte skråninger.


Tema: Geologi