Norsk sokkel nr. 1-2013

Forside
26.06.2013
Dekket til Gudrun skal slepes ut i Nordsjøen. Utbyggingen følger tidsplanen. Les også om Van Thi Hai Pham, som har tatt doktorgrad innen lagring av CO2