Norsk sokkel nr. 1-2014

inngress-norsk
06.01.2015
Olje verdt milliarder av kroner blir ikke utvunnet fordi det bores for få produksjonsbrønner på norsk sokkel – noe må gjøres.