Fant den første oljen

Forste_funn_Ocean_Traveler_ingress
06.05.2015
Rolf «Rocky» Øverland satt i kontrollrommet da riggen Ocean Traveler gjorde det aller første oljefunnet på norsk sokkel. Det skulle gå 32 år før funnet ble bygd ut, på feltet som fikk navnet Balder.
  • Eldbjørg Vaage Melberg

Oljen i brønn 25/11-1 i utvinningstillatelse 001 var ikke drivverdig, og funnet kunne ikke måle seg med Ekofisk som ble funnet to år senere. Likevel var det en viktig milepæl for utviklingen av norsk sokkel.

Det var en midtsommerdag i 1967 at Odeco-riggen Ocean Traveler, innleid av Esso, fant olje på 126 meter vanndyp, 2283 meter under havbunnen.

For Rolf «Rocky» Øverland var dette en vanlig dag på jobben. Han hadde begynt i «oljå» sent på høsten i 1966 med arbeidssted Ocean Traveler, den første boreriggen på norsk sokkel.

Jobben hans i kontrollrommet på OceanTraveler var å holde riggen stabil. Da som nå var det 12 timer på og 12 timer av, altså helkontinuerlig skift – og han var én uke på jobb og hadde én uke fri. Det var den gang nordsjøarbeidere reist på jobb i skjorte, slips, frakk og hatt!

«Rocky» var 22 år gammel da han begynte i «oljå». Han var bilmekaniker med fagbrev, og kom fra Brødrene Kverneland. Kollegaene hans var amerikanere som var med riggen fra USA og unge, norske menn som hadde værrt industriarbeidere, fiskere eller bønder.

«Amerikanerne ville ha folk de visste kunne jobba,» forteller Rolf Øverland.

I 1966 var det cirka 250 mann som var tilknyttet oljebransjen i Stavanger, antar Rolf Øverland. Omlag 100 av disse var amerikanere. «Ellers var det folk i operatørselskapene, i riggselskapene og hos andre leverandører, på forsyningsbasen, i helkoptertjenesten – og på Rogaland Radio – det var jo de som gjorde at vi hadde kontakt med land.»

Jobben om bord på Ocean Traveler ble starten på en lang karriere i oljevirksomheten. Den tok slutt like før jul 2014, da han takket av etter 48 år i næringen.

 

Riggen Ocean Traveler

Riggen Ocean Traveler, innleid av Esso, fant den første oljen
på norsk sokkel i 1967. Det var ikke drivverdig den gang,
men ble bygd ut som Balder-feltet 32 år senere.
(Foto: Nordal Torstensen/Norsk Oljemuseum)