Lær av historien

Bente-Nyland
18.05.2015
Historien er full av framsynte mennesker, også i den norske oljehistorien. Disse menneskene bør vi ta lærdom av, særlig nå som mange snakker ned olje- og gassvirksomheten.

I denne utgaven av Norsk sokkel gir vi plass til flere oljepionerer som nasjonen skylder en stor takk. I årene før og etter første konsesjonsrunde i 1965 la de grunnlaget for den virksomheten vi i dag har på norsk sokkel. Disse menneskene var framsynte, og de tenkte og handlet til det beste for fellesskapet. 

«Det lovverket og den organiseringen som ble besluttet den gang, nyter hele nasjonen godt av den dag i dag.»

 

De nærmeste årene skal det investeres 200-250 milliarder kroner årlig på sokkelen. Det er på nivå med det vi hadde for noen år siden, da alle pilene så ut til å peke mot himmelen. Vi i Oljedirektoratet var tidlig bekymret for at et høyt aktivitetsnivå skulle føre til press på prisene – og økte kostnader.

Det pågår nå åtte utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Vi opplever fortsatt stor interesse fra industrien for nye konsesjoner, og det langsiktige aktivitetsbildet ser bra ut. I dette perspektivet er det viktig ikke å la Johan Sverdrup bli en sovepute. Dette feltet alene kommer til å sysselsette tusenvis av mennesker i flere tiår framover. Men, giganten i Nordsjøen er et unntak, og sannsynligheten for å gjøre flere slike kjempefunn er mindre sannsynlig.

Ennå er det mange funn som mangler en plan for utbygging og drift, men bare noen få av disse er virkelig tidskritiske, eksempelvis «Trestakk» i Norskehavet. Mange av funnene, spesielt i Nordsjøen, kommer til å bli bygd ut med undervannsløsninger knyttet til eksisterende plattformer.

Aktiviteten går ned. Det kommer nok til å bli boret færre letebrønner i år enn de 56 som ble påbegynt i 2014.

Ja, vi opplever en krise der mange har mistet jobben sin. De som ikke har funnet noe nytt å gjøre, føler selvsagt dette sterkt på kroppen. Og på lommeboken.

Mye tyder på at krisen er forbigående. Og da er det trist å se at kuttene selskapene gjør i flokk, nok en gang skremmer de unge bort. Nedgangen i søknader til petroleumsrelaterte fag ved universitetene er dramatisk.

Det er grunn til å spørre om oljeselskapene har tenkt godt nok gjennom dette i kjølvannet av de siste årenes kamp om signaturen til flere ingeniører og geofaglig personell. Det er ganske sikkert at aktiviteten på norsk sokkel kommer til å forbli høy de neste 20 årene. Og da trenger vi nye kloke hoder til å erstatte dagen 50 åringer.

Alle kuttene gjør at det er mange om beinet når nye stillinger kommer på markedet. Oljedirektoratet har lyst ut fire stillinger og vi har fått rundt 230 søkere! 

Men det er den langsiktige rekrutteringen til bransjen som bekymrer oss. Og der ser det ikke ut til at oljeselskapene har lært noe siden forrige bølgedal. De bør unne seg å lese oljepionerenes betraktninger i denne utgaven.

Bente Nyland
Oljedirektør