Askeregn

19.05.2015
Christian Magnus (tekst og foto)

Oljedirektoratets Jan Stenløkk foran 55 millioner år gamle sedimenter med lyse lag av algeskjeletter og mørkere lag av vulkansk aske fra Fur i Limfjorden.

En ung Jan Stenløkk foran 55 millioner år gamle sedimenter
med lyse lag av algeskjeletter og mørkere lag av vulkansk
aske fra Fur i Limfjorden.


Aske fra vulkanene ble ført med vinden til fjern og nær. Vulkanene skjøt underjordiske sidegrener inn i de tjukke lagene av sedimenter som var blitt avsatt i Vøring- og Mørebassengene. Varmen fra magmakamre, vulkanene og de lange vulkanske gangene og grenene førte til at store mengder gass fra leire og sandsteiner ble blåst ut av bakken.

Metaninnholdet, sammen med mye karbondioksid, førte til at temperaturen steg dramatisk i en kort periode, kun et par millioner år. De enorme mengdene av lava og magmabergarter i Norskehavet fra denne tiden er et sjeldent fenomen, heldigvis for oss.

En lignende storskala vulkansk periode skjedde på slutten av permtiden i Sibir. Da døde 90 prosent av dyre- og plantelivet ut. Så ille gikk det heldigvis ikke for 55 millioner år siden på overgangen mellom paleocen og eocen. Fjerne slektninger av flodhester vraltet rundt i det subtropiske landskapet som i dag er Nordsjøen, men som delvis var tørt land, for eksempel i det som nå heter England. Dette var kun en kort tropisk episode i den geologiske historien vår.

Tilbake til den vulkanske asken. I dag ligger den under lag på lag av sedimenter som ble avsatt etter at vulkanismen hadde avtatt. Asken er stort sett blitt til seig leire i Nordsjøen, hvor den kalles Balderformasjonen og i Norskehavet kalles Tareformasjonen.

Det lille bildet viser av mikroskopiske skjelettrester av marine alger fra Fur i Limfjorden i Danmark. Det store bilder viser Oljedirektoratets Jan Stenløkk foran 55 millioner år gamle sedimenter med lyse lag av algeskjeletter og mørkere lag av vulkansk aske fra Fur i Limfjorden.

 

Elektronmikroskopi-bilde av algeskjelett fra Fur.

Elektronmikroskopi-bilde av algeskjelett fra Fur.

 Tema: Geologi