Seismikkdata direkte til fiskefartøyene

Brentswatch
24.06.2016
Gjennom Barentswatch sine tjenester distribueres Oljedirektoratets seismikkoversikt rett til plottere på fiskefartøyene.

| Bjørn Rasen

Tjenesten Fiskeinfo ble lansert i januar. Barentswatch har samarbeidet med Oljedirektoratet, Meteorologisk institutt og Kystvakten om den nye tjenesten.

Oljedirektoratets data om plassering av undervannsinstallasjoner samt pågående og planlagt seismikk går nå rett inn i fiskernes plottere. Dataene kan abonneres på og fiskerne får daglige oppdateringer.

Dataene fra de andre leverandørene viser iskanten og hvor fiskeredskaper står. Listen over kartlag som kan lastes ned, skal etter hvert utvides, basert på innspill fra brukerne.

Barentswatch skal gjennom sitt oppdrag også sørge for at tjenesten skal ha nytteverdi for andre fartøytyper, og andre operasjoner på og ved havet. Derfor vil relevante brukere fra maritim-, og olje- og gass-næringen involveres etter hvert.

Oljeindustrien og fiskerinæringen får med tjenesten et felles informasjonsgrunnlag der brukerne for eksempel vil kunne få oversikt over seismisk leteaktivitet, og med det avdekke og avverge mulige interessekonflikter i planleggingen av - og under - fiskeri. På samme måte kan petroleumsindustrien orientere seg den andre veien.

Oljedirektoratet er en av samarbeidspartnere i Barentswatch. (se www.barentswatch.no). Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak Barentswatch.

 

Testing av tjenesten FiskInfo om bord på tråleren Arctic Swan. (Foto: Barentswatch)

Nyttig verktøy
Testing av tjenesten FiskInfo om bord på tråleren Arctic Swan.
(Foto: Barentswatch)