Forandringstid

Nyland
24.06.2016

«Det vi ønsker skal bli varig, må vi forandre.» Utsagnet kommer fra Bill Clintons tiltredelsestale som president i 1993. Noen vil hevde at vi kom for sent i gang med endringer da nedturen i oljenæringen kom, men siden har mange selskaper tatt grep og jobber nå godt for å komme helskinnet ut av denne krevende perioden. Dessverre har mange mistet jobben og verdifull kompetanse kan i verste fall ha gått tapt.

Nå er det ikke slik at vi i Oljedirektoratet synes alle selskapene har alt på stell. Til det tas det fortsatt litt for mange beslutninger basert på en kortsiktig horisont. Mitt oppdrag, slik det ble beskrevet for Stortinget da jeg tiltrådte, er uforandret: Oljedirektoratet skal sikre at alle lønnsomme ressurser blir utnyttet optimalt.

Hvor store verdier et felts produksjon har skapt, vet vi først når ressursene er tatt ut. Da er det ikke dagens oljepris som er viktigst, men hva den har vært over feltets levetid. Det legges for stor vekt på kvartalsresultater i vår næring – som av natur er langsiktig. Særlig når vi vet at felt som Ekofisk, Troll, Johan Sverdrup har en levetid på rundt 50 år.

Når det er sagt, så ser vi at det spirer ut av gamle kvister. Selskapene viser – igjen – stor idérikdom og evne til å snu seg rundt når situasjonen klarer det. I denne utgaven av magasinet uttaler Statoils boresjef Geir Tungesvik at det for ham «handler mer om holdninger og effektivitet enn ny teknologi.» Næringen burde vært mer bevisst en slik tankegang da kostnadene gikk i været og skreddersydd teknologi ble bestilt. Kanskje enklere løsninger kunne gjort jobben like bra. Og når oljeprisen stupte på toppen av dette, så fikk vi den smalhans mange nå smertelig går gjennom.

Men utvikling og implementering av teknologi som kan møte morgendagen, er viktig. Norsk sokkel har alltid vært sett på som nyskapende – den plassen er kanskje tapt?  Kanskje var det slik at næringen ikke tok seg tid og råd til å tenke nytt i de gode tidene.

Så gjenstår det å se om vi tar nok lærdom av denne nedturen. Olje og gass er en syklisk bransje, det vet vi. En framtid der opp- og nedturene minner mer om et duvende, britisk landskap enn et alpelandskap er å foretrekke.

 

Bente Nyland
Oljedirektør