Svart sandstrand

| Jon Arne Øverland og Terje Solbakk (foto)

Svart sandstrand

 

På vintre med mye kraftig vind, endrer deler av Kvalbeinsanden, sør på Jæren, fullstendig karakter.  Fra å være dekket av lys kvartssand endres stranden til å bli dekket av mørk, nærmest svart sand. Den mørkre sanden består hovedsakelig av magnetitt og ilmenitt, iblandet litt zirkon.

Vektforskjellen gjør at både bølger og vind transporterer kvartskornene til havs, mens de mørke mineralkornene blir liggende igjen på land. Prosessen er imidlertid syklisk, endret vindretning og lavere bølgeintensitet i sommerhalvåret bringer oftest all den lyse kvartssanden tilbake.

Mineralene ilmenitt og magnetitt er vanlige i Rogaland anortosittprovins, som når sin vestligste utstrekning omtrent ved Kvalbeinsanden. Ilmenitt er et viktig industrimineral. Sør i Rogaland ligger Sokndal sentralt i anortosittprovinsen. Her driver gruvebedriften Titania et stort dagbrudd som produserer ilmenitt.


Tema: Geologi

24.06.2016