Et realt rom

06.01.2014
I høst åpnet Newton-energirommet i Norsk oljemuseum i Stavanger. Alle niendeklassinger i kommunen skal bruke to skoledager her – det har skolesjefen bestemt.
  • Bente Bergøy og Emile Ashley (foto)

Vindmølleprinsippet testes.

Bredt spekter.
I løpet av to dager får niendeklassingene en innføring i produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og dannelse av fossilt brensel. Her er det vindmølleprinsippet som testes.

 

«Et drøyt år har det tatt å planlegge, bygge, innrede og utruste Newton-rommet, men så er det blitt bra også,» sier Geir Mossige Johannesen.

Utstillingslederen ved oljemuseet skuer fornøyd ut over rommet hvor klasse 9b fra Tastaveden skole, iført hvite frakker og gruppert rundt småbord, driver med praktiske forsøk. Ungdommene ser dypt konsentrerte ut.

«De er ikke alltid så rolige som nå,» konstaterer Jan Kåre Rafoss, som lærer dem naturfag til vanlig, og som nå er observatør og støttespiller.

«Utstyret her er tipp topp. Jeg skulle gjerne hatt det i naturfagrommet på skolen,» sier han. Skapene rommer det meste du trenger for å utføre praktiske fysikkforsøk. Dessuten er rommet utstyrt med tekniske finesser, eksempelvis et interaktivt whiteboardsystem.

 

Tre museumspedagoger har regien på undervisningen i Newton energirommet. Her er Elin Rosnes i aksjon.
Aktiv.
Tre museumspedagoger har regien på undervisningen i Newton energirommet. Her er Elin Rosnes i aksjon.

 

Trepartssamarbeid

Newton-rommet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk oljemuseum, Stavanger kommune og Statoil. Som en del av en større sponsorpakke med oljemuseet, har Statoil finansiert etableringen av rommet. Stavanger kommune finansierer én pedagogstilling ved museet. Museets tre pedagoger står for undervisningen.

I Norge er det nå flere enn 30 Newton-rom i drift. Det er den ideelle stiftelsen First Scandinavia som står bak konseptet, som har som formål «å stimulere barn og unges interesse for teknologi, design og naturvitenskap i sin alminnelighet, gjennom programmer der barna selv er drivkraften».

Newton-programmet er utviklet av First Scandinavia og ressurspersoner i skole og næringsliv over flere år. Elevene gjennomgår en såkalt Newton-modul, som er et tverrfaglig undervisningsopplegg med vekt på realfag og teknologi.

«Vi er helt i startgropa her, og tester nå ut todagersmodulen som er utviklet i et samarbeid mellom museet og First Scandinavia. Det elevene lærer, er innenfor læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen – altså ting de uansett skal gjennomgå i 9. klasse,» forklarer Johannesen.

De lærer for eksempel om fornybar energi og om dannelse og bruk av fossile brensler. Opplæringen består av forarbeid som skal utføres på skolen, praktiske aktiviteter og undervisning i Newton-rommet før den avsluttes med etterarbeid utført på skolen.

 

Konsentrert
Konsentrert.
Først teori, så praktiske øvelser. Her er niendeklassinger i eksperimentmodus.

 

Interessant

«Dette er veldig annerledes enn på skolen. Her er det mye utstyr og mye å gjøre,» samstemmer niendeklassingene Emma Lysanne Bruin og Ivar Dahl, som mener at de lærer bedre når de får teste ut teori med praktiske oppgaver.

«Dessuten er det kjekt å arbeide i grupper,» sier Ivar, som ikke er sikker på om han kommer til å utdanne seg innen realfag. Emma har lyst til å bli forsker eller arkitekt.

Innholdet i modulen som testes ut i Stavanger er knyttet opp mot utstillingen Energi – problemet eller løsningen? på oljemuseet.

«Blant annet skal de løse en oppgave der de skal foreslå tiltak for hvordan energiproblematikken kan løses, og presentere løsningene for klassen,» sier Johannesen.

Undervisningsopplegget (modulen) på Oljemuseet er i en pilotfase. Etter ett år skal opplegget evalueres, og eventuelt justeres og godkjennes av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) ved Universitetet i Oslo.

 

Emma Lysanne Bruin og Ivar Dahl
Lærerikt.
Niendeklassingene Emma Lysanne Bruin og Ivar Dahl har lært om energi i Newton-rommet ved Norsk Oljemuseum i Stavanger.

 

Kunnskapskilde

Godkjente undervisningspakker samles på nettstedet www.newton.no. På den måten kan gode undervisningsopplegg som utvikles i Newton-nettverket spres til Newton-rom andre steder.

Norsk sokkel omtalte i nr 2-2012 Newton-rommet i Beiaren i Nordland. Her kan elevene studere geologi i fire unike marmorgrotter. Oljedirektoratets Terje Solbakk har vært en bidragsyter til undervisningsopplegget i Beiaren.

Grotter som undervisningsrom >>