Norsk sokkel nr. 2-2015

forside-ns-2-2015
01.12.2015
Hovedtemaet  i dette nummeret, som i forrige utgave, er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Denne gang belyser vi utviklingen av sikkerhetsarbeidet på sokkelen.

Vi bringer dessuten et dobbeltintervju med far og sønn Myhre. Eldar var en markant fagforeningsleder under de store utbyggingene, mens sønnen Aslak var politisk aktiv – i dag nasjonalbibliotekar. De har mange refleksjoner på den veksten oljen har skapt – og på fortsettelsen.

Det bygges fortsatt ut betydelige felt. Men veien er ikke like rett fram som før. Utradisjonell tenking måtte til for å realisere feltet Maria.

Aktiviteten i oljenæringen faller. I et større intervju minner olje- og energiminister Tord Lien om at oljeselskapene uansett har en plikt til å gjøre nødvendige investeringer for å produsere lønnsomme ressurser.

 

Les artiklene her
Bente Nyland

Bente Nyland om norsk sokkel:
Glasset er halvfullt >>

Tord Lien Intervjuet:
Oljeministeren ber selskapene om å investere >>
Maria Utradisjonell tenking gjorde Maria-utbyggingen mulig >>
Illustrasjon: Roar Hagen Tema 50 år:
Om å legge stein på stein >>
Offshore Tema 50 år:
Offshorearbeid sikrere enn før >>
Sikkerhet Tema 50 år:
Sikkerhet har en pris >>
Statfjord B Tema 50 år:
Ber om redusert dokumentmengde >>
Aslak Sira Myhre Tema 50 år:
Far og sønn Myhre diskuterer hva oljen har gjort med oss >>
Kjell Reidar Knudsen OD-profilen:
Diskos-database avgjørende for letesuksess >>

Tilgjengeliggjør enorme mengder sokkeldata >>
Heder til mattemodell  Heder til mattemodell >>
Tette bergarter Steinbra:
Om tette bergarter >>
Fjordfolket sover lett Geologen – anvendelig på mange samfunnsområder >>
norskpetroleum.no  www.norskpetroleum.no –
finn fakta om norsk sokkel >>