Heder til mattemodell

Ingress-skole
01.12.2015
Sandnes kommune fikk nylig Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris for å ha tatt i bruk matteopplæring etter russisk modell, omtalt i Norsk sokkel for snart tre år siden.

Det var statssekretær Paul Chaffey som på Arendalskonferansen i juni delte ut prisen på 500.000 kroner.

«Sandnes kommune har tatt elevene på alvor, samarbeidet med akademia og innført helt nye undervisningsmetoder i matematikk. Resultatet er at alle elevene har oppnådd mye høyere mestringsnivå uten at det har krevd ekstraordinære ressurser. Det er imponerende, sa Chaffey.

Da Norsk sokkel besøkte klasse 4 B på Smeaheia skole i Rogaland høsten 2012, var dette den eneste skolen i landet som brukte metoden som har fått navnet «utviklende opplæring». Undervisningen på Smeaheia kom i gang takket være lærer Gerd Inger Moe. Hun hadde fått vite om modellen gjennom et besøk i Russland. Sammen med ukrainske Natalia Blank ved Universitetet i Stavanger og hennes kollega Kjersti Melhus oversatte de lærebøker og arbeidshefter fra russisk til norsk, og tilpasset dem til norske forhold. Alt dette foregikk på fritida.

Innsatsen deres ble lagt merke til, og metoden er nå tatt i bruk i 27 grunnskoler i landet. 14 av disse i Sandnes, der Smeaheia ligger, og 13 i Skien i Telemark.

Det var en rådgiver i Skien kommune som gjennom medieoppslag fikk vite om den russiske modellen. Etter å ha gjort noen flere undersøkelser, syntes oppvekstadministrasjonen at dette var så spennende at de sendte en delegasjon for å besøke Gerd Inger Moe på Smeaheia. Besøket var ifølge oppvekstrådgiver Jan Egil Sørensen så overbevisende at kommunen satte i gang et pilotforsøk i fjor, for så å innføre metoden på alle grunnskolene høsten 2015.

«Skolene er så langt veldig fornøyd med opplegget, men har hatt noen innkjøringsproblemer på grunn av manglende ressurser på nett og manglende bøker.»

Dette problemet er i ferd med å løses, forteller ildsjelen Gerd Inger Moe. Hun er nå blitt pensjonist, men bruker mye tid på å reise rundt og holde kurs, og svare på eposter fra folk som vil vite hvordan de skal legge opp undervisningen.

Faksimile fra Norsk sokkel nr. 3-2012

Faksimile fra Norsk sokkel nr. 3-2012

 

Tenke selv

Metoden «utviklende opplæring» baserer seg på prinsippene til den russiske psykologen Lev Vygotskij og hans elev Leonid Zankov. Den handler at elevene skal kunne tenke, analysere og diskutere seg fram til løsninger på matteoppgaver. De lærer gjennom å gjøre feil, og å gå grundig gjennom feilene.

 

Imponerende resultater

«Etter innføringen av den nye undervisningsmetoden er 65 prosent av elevene ved 5. klassetrinn på skolen på det høyeste mestringsnivået i matematikk på nasjonale prøver, og ingen på det laveste. Kommunen har med prosjektet «Russisk matematikk» oppnådd imponerende resultater, resultater juryen vet ikke kommer av seg selv. Det viser at det er mulig å løse komplekse samfunnsfloker ved å tilnærme seg dem på nye måter.» (fra juryens begrunnelse)

 

Norsk sokkel nr.2-2015
Bente Nyland: Glasset er halvfullt
Intervjuet: Oljeministeren ber selskapene om å investere
Utradisjonell tenking gjorde Maria-utbyggingen mulig
Tema 50 år: Om å legge stein på stein
Offshorearbeid sikrere enn før
Sikkerhet har en pris
Ber om redusert dokumentmengde
Far og sønn Myhre diskuterer hva oljen har gjort med oss
OD-profilen: Diskos-database avgjørende for letesuksess
Tilgjengeliggjør enorme mengder sokkeldata
Hovedside: Innhold Geologi: Tette bergarter
Geologen – anvendelig på mange samfunnsområder
www.norskpetroleum.no – finn fakta om norsk sokkel