Vil ha færre dokumenter

01.12.2015
Dokumentasjonsmengden i oljenæringen er blitt plagsomt stor. Nå samarbeider myndigheter og industri om å gjøre noe med det.

| Astri Sivertsen

Fra Statfjord B

Fra Statfjord B
(Foto: Harald Pettersen/Statoil)


«Det kan bli for mye informasjon, slik at viktig informasjon drukner i mengden. Og vi ser dessverre mange eksempler på at sikkerhetskritisk dokumentasjon ikke er oppdatert.»

Slik oppsummere Bjørn Thomas Bache i Petroleumstilsynet årsaken til at tilsynet har satt i gang et kartleggingsprosjekt som skal bidra til å få ned dokumentasjonsmengden i oljeog gassindustrien.

Bache, som selv har mange års erfaring fra store leverandørbedrifter og verft, leder prosjektet som er et samarbeid mellom myndighetene og tre operatørselskaper, tre hovedleverandører og tre utstyrsleverandører.

Selskapene er valgt fordi de kjenner og har et forhold til hverandre. Leverandørene har dessuten kunder i alle bransjer, og ser dermed forskjellene mellom olje og gass og andre næringer. Kartleggingen er avgrenset til dokumentasjon som følger livssyklusen til utstyret – såkalt «life cycle information (LCI)».

Sikkerhetsreguleringen er en pyramide som består av tre lag: Øverst er myndighetenes overordnede, funksjonsbaserte regelverk, deretter bransje- eller industristandarder og nederst de enkelte selskapenes egne krav og standarder.

Det funksjonsbaserte regelverket har ikke forandret seg i årenes løp, men det har de underliggende standardene, ifølge Bache.

Det er mye silotenkning innenfor de enkelte fagområdene. De enkelte disiplinene skal designe et helhetlig system, ikke en samling enkeltkomponenter. Hvis ikke fagområdene løfter blikket, blir designet ofte dårlig. Og det samme blir dokumentasjonen, konstaterer han.

«Vi begynner å ane at ting er blitt litt over-spesifisert, og det utgjør også en sikkerhetsrisiko. Vi kan få for kompliserte systemer med hensyn til vedlikehold og sikkerhet,» sier Bache.

Han har også registrert at viktige industristandarder blir mangelfullt vedlikeholdt. Blant annet er Norsok-standard Z-001, som definerer dokumentasjonskrav til drift av teknisk utstyr, ikke blitt oppdatert siden 1998.

Konsekvensen er ifølge Bache at selskapene har laget egne standarder, og at det florerer med selskapsspesifikke krav innenfor de enkelte fagområdene.

Etter å ha gjennomført møter med alle involverte, skal kartleggingen munne ut i en felles sluttrapport i løpet av andre kvartal neste år. Den skal inneholde anbefalinger, og skal kunne brukes av både selskaper og myndigheter.

 

Norsk sokkel nr.2-2015
Bente Nyland: Glasset er halvfullt
Intervjuet: Oljeministeren ber selskapene om å investere
Utradisjonell tenking gjorde Maria-utbyggingen mulig
Tema 50 år: Om å legge stein på stein
Offshorearbeid sikrere enn før
Sikkerhet har en pris
Hovedside: Innhold
Far og sønn Myhre diskuterer hva oljen har gjort med oss
OD-profilen: Diskos-database avgjørende for letesuksess
Tilgjengeliggjør enorme mengder sokkeldata
Heder til mattemodell
Geologi: Tette bergarter
Geologen – anvendelig på mange samfunnsområder
www.norskpetroleum.no – finn fakta om norsk sokkel