Norsk sokkel nr. 2 - 2018

NS-2-2018-ingress
14.01.2019
Myndighetene bør sikre at vi også i fortsettelsen har stabile rammebetingelser på norsk sokkel, sier Kristin Færøvik, styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Og hun oppfordrer alle sine medlemmer: Fortsett å lete etter olje og gass.

Også i denne utgaven: Er norsk petroleumsvirksomhet spesielt utsatt for klimarisiko? Professor i petroleumsøkonomi, Petter Osmundsen, drøfter temaet.

Leserne kan bli med til Lykkeland, møte en geolog som finner muligheter til å fange og lagre CO2. Og få historien om hvordan reservene på Alvheim er mer enn doblet.

 

Innhold

Bente Nyland, Oljedirektør   Forord
Gass, naturligvis
     
Kristin Færøvik, styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.   Intervjuet
«Vi må fortsette å lete! Og vi må ha areal å lete i,» sier Kristin Færøvik, styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.
     
Steinbra   Steinbra
Vi har funnet sulfidmineraler på norsk sokkel. Mineralene er viktige for mobiltelefonen din.
     
Klimarisiko   Klimarisiko
Professor i petroleumsøkonomi, Petter Osmundsen, drøfter hvorvidt norsk oljeog gassvirksomhet er utsatt for klimarisiko.
     
Lykkens land   Lykkens land
Fjernsynsserien Lykkeland har minnet det norske folk om de modige beslutningene som ble gjort i Stavanger forut oljeeventyret. Det kan komme en oppfølger.
     
Geolog Eva Halland   Karbonjeger
Geolog Eva Halland er opptatt av mulighetene for å lagre enorme mengder CO2 dypt under havbunnen på norsk sokkel.
     
Direktoratets Geobank   Direktoratets Geobank
Det som før var kjent som steinlageret i Oljedirektoratet, har skiftet navn til Geobank. Fordi: Det inneholder foruten steinprøver, mikrofossiler og nedfryste oljeprøver fra nær sagt alle funn og felt på norsk sokkel.
     
Gassleting   Gassleting
Norges posisjon som gasseksportør kan svekkes dersom selskapene ikke har en mer offensiv holdning til å lete etter gass, skriver kommentator Bjørn Vidar Lerøen.
     
Prisvinnerne   Prisvinnerne
De tre selskapene som fikk Oljedirektoratets IORpris 2018 for utviklingen på Alvheim-feltet utdyper sine ideer og samarbeidsform.