Presentasjon av ressursrapporten 2009

Presentasjon-utgivelsesdag-010909
01.09.2009
Presentasjon av Ressursrapporten 2009 ble holdt i Oljedirektoratet tirsdag 1. september 2009.