Sokkelåret 2016

Sokkelaret-2016-presentasjon
12.01.2017
Oljedirektør Bente Nylands presentasjon av Sokkelåret 2016.

Presentasjonen ble holdt i Oljedirektoratets lokaler 12. januar 2017.