Rapporter

Exploration technology and exploration performance offshore Norway

06.12.2018 Westwood Global Energy har levert en rapport om leteteknologi og geovitenskap.    

Markedsrapport knyttet til avslutning og disponering

04.04.2018 Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) for å gi en overordnet beskrivelse av aktivitetene relatert til avslutning og disponering av utrangerte innretninger, samt å ...

Geologisk vurdering av petroleumsressursene i østlige deler av Barentshavet nord 2017

16.05.2017 Oljedirektoratets nye estimater viser at ressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt.

Unmanned wellhead platforms – UWHP summary report

06.04.2016 Rambøll Oil & Gas har levert en studie som belyser fordeler og ulemper med ubemannede brønnhodeplattformer.

Driftskostnader - status og utvikling

11.11.2015 Rapporten gjennomgår utviklingen i driftskostnader på sokkelnivå og for et utvalg av felt som har vært i produksjon fra år 2000 eller tidligere, og fortsatt var i drift ved utgangen av 2014.

Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014

26.05.2015 Det har vært arbeidet godt med å øke ressursgrunnlaget på norsk sokkel de siste ti årene, viser en gjennomgang Oljedirektoratet har gjort.

CO2 samleatlas for Norsk kontinentalsokkel

20.05.2014 Oljedirektoratet har kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og gir ut en samlet, oppdatert versjon av tidligere atlaser.    

CO2 lagringsatlas Barentshavet

18.12.2013 Oljedirektoratet har fullført kartleggingen av mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og publiserer i dag et atlas over den sørlige delen av Barentshavet.

Om rapporter

Foruten Ressursrapporten deltar Oljedirektoratet også i arbeidet med rapporter om ulike forhold tilknyttet petroleumsvirksomheten. Noen av de viktigste presenteres her.

Avgrens

PubliseringsårSorter