CO2 samleatlas for Norsk kontinentalsokkel

Samleatlas-CO2
20.05.2014
Oljedirektoratet har kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og gir ut en samlet, oppdatert versjon av tidligere atlaser.    

 


Innhold


Preface >


1. Introduction >


2. Petroleum activity on the NCS >


3. Methodology >


4. The Norwegian North Sea >


5. The Norwegian Sea >


6. The Barents Sea >


7. Summary. Storage capacities of the NCS >


8. Storage options with EOR >


9. Monitoring >


References >


Figurene CO2 Storage Atlas kan lastes ned i pdf-format ved å klikke på figuren i teksten. Du vil også finne figurene i pdf- og png-format her:


Innholdet i CO2-lagringsatlaset kan kopieres og benyttes vederlagsfritt så lenge alt materiale merkes med dato, henvisning og lenke til kilden. Denne informasjonen må fremkomme tydelig.