5-TEKNOLOGISK UTVIKLING

15.02.2011

ROVDet er nå over 30 år siden de første betongplattformene ble installert. Mye har skjedd siden den gang, og spesielt subsea-teknologien har utviklet seg enormt. Ved forberedelsene til reflyting er det nødvendig å utføre flere undervannsoperasjoner, og bruk av ROV’er (Remote Operated Vehicle) gir en betydelig reduksjon i risikoen for personulykker. ROV’er ble først utviklet til militært bruk, men på 1980-tallet ble ROV’er et uunnværlig verktøy for offshoreindustrien ettersom mye av feltutviklingen foregikk på vanndyp utilgjengelig for dykkere. Moderne ROV’er kan i dag utføre en rekke oppgaver, alt fra inspeksjoner til sammenkobling av rørledninger, installasjon av utstyr, reparasjoner og vedlikehold.

Samtidig som at verktøyet har blitt bedre, har også utstyret blitt bedre. Dette gjelder for eksempel mekanisk utstyr som pumper og ventiler, målesystemer og brønnhoder som tåler stadig høyere trykk og temperatur. Oppdriftskuler som tåler høyt trykk er en annen nyvinning. Disse kan være nyttig å bruke for å deballastere en celle som ikke er tett.

I tillegg til utviklingen med det fysiske utstyret som brukes offshore, har det også skjedd mye på beregningsfronten. Regnekraften til datamaskinene som ble brukt til analyser på 70- og 80- tallet kan ikke sammenlignes med dagens maskinkraft. I dag kan man kjøre store, ikkelineære FE-analyser som gjør det mulig å beregne for eksempel uttrekkskraften fra jorda og kapasiteten til opprisset betong med større nøyaktighet enn tidligere. Det må nevnes at resultatene man får ut av slike analyser er svært avhengig av parameterene som er forutsatt.

Det er vanskelig å forutsi hva som er teknisk mulig i fremtiden, men det skjer hele tiden en utvikling. Ved å sette sammen kjent teknologi, opprinnelig utviklet til andre formål, kan forholdene ligge til rette for en fjerningsoperasjon.