Årsrapport for internasjonalt samarbeid innan petroleum 2007

Int_rapport_2007
24.10.2008
Oljedirektoratet og samarbeidspartnarane i Olje for utvikling legg fram årsrapport for 2007 og planer for 2008.

Olje for utvikling har prosjekt i meir enn 25 land som vert presenterte i årsrapporten.