Årsrapport for internasjonalt samarbeid innan petroleum 2008

Int_rapport_2008
26.08.2009
Oljedirektoratet og samarbeidspartnerne i Olje for utvikling legger fram årsrapport for 2008.

Oljedirektoratet har i nærmere 30 år bistått utviklingsland til en forsvarlig forvaltning av deres oljeressurser. Nå foreligger årsrapporten for 2008 som viser hvor langt disse landene har kommet med norsk hjelp.