Rapport om skremmeeffekt av seismikk

30.04.2009
Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens forurensningstilsyn la den 30.4.2009 fram en rapport om skremmeeffekt av seismikk på fisk.

De tre etatene har arbeidet sammen i en såkalt styringsgruppe, der arbeidet har vært å utrede kunnskapsstatus om skremmeeffekten på fisk av seismiske undersøkelser. Formålet var å kunne gi en anbefaling om geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser og fiskeriaktivitet. I tillegg skulle gruppen vurdere reguleringsregimet for testing av seismisk utstyr.

Det som nå legges fram, er basert på vurderingene fra to egne faggrupper som har arbeidet med saken, en forskergruppe og en næringsgruppe. Resultatet fra de nedsatte faggruppene har ikke gitt grunnlag for anbefalinger og konklusjoner om en generell minsteavstand og en er ikke kommet fram til en noen felles anbefaling av minsteavstand mellom seismisk datainnsamling og fiskeriaktivitet.


Tema: Seismikk