Sluttrapport samarbeidsprosjekt Øst-Timor

Forside_Timor_Leste_rapport
18.08.2009
Rapporten "Assistance in developing the management of the petroleum sector in Timor-Leste 2002 - 2008" beskriver Fase I av samarbeidsprogrammet mellom Oljedirektoratet og petroleumsmyndighetene på Øst-Timor.

Samarbeidsprogrammet som har vært finansiert av Olje for Utviklingsprogrammet fra NORAD ble avsluttet september 2008. Nytt samarbeidsprogram fase II, startet opp umiddelbart etter avslutning av fase I.