Forsket på følger av seismikk

Fisken og havet
02.03.2010
Havforskningsinstituttet har undersøkt hvilke effekter seismikken som ble samlet inn sommeren 2009 hadde på fisken utenfor Vesterålen.  

Tema: Seismikk