Ressursrapporter

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2018 - Leting

21.06.2018 Ressursrapporten for leting 2018 viser at store gjenværende ressurser på norsk sokkel gir fortsatt store muligheter på norsk sokkel. Både i modne og mindre utforskede områder.  

Ressursrapport for felt og funn 2017

15.06.2017 De store gjenværende ressursene i funn og felt kan skape verdier for fellesskapet i flere tiår framover, viser ODs nye rapport Verdier for framtiden.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2016 - Leting

14.04.2016 Formålet med Ressursrapporten 2016 er å gi status, fakta og analyser av utviklingen i leteaktiviteten og presentere oppdateringen av estimatene for de uoppdagede ressursene på norsk sokkel.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2014 - Felt og funn

03.03.2014 Denne rapporten handler om ressursene i felt og funn på norsk kontinentalsokkel og ODs vurdering av mulighetene for å realisere størst mulig verdier fra disse.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2013 - Leting

12.06.2013 Den største endringen siden forrige ressursrapport fra 2011 er at optimismen på norsk sokkel er større enn på lenge.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2011

12.10.2011 Ressursrapporten er en faglig rapport som gir en oversikt over petroleumsressursene på norsk sokkel.  

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2009

01.09.2009 Økt utvinning kan gi store bidrag til framtidig verdiskaping på sokkelen. Men det er fortsatt mulig å gjøre store funn i lite utforskede områder, mener Oljedirektoratet.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2007

17.08.2007 Oljedirektoratet mener det er mellom 1,6 og 5,8 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.) olje, gass, kondensat og NGL (Natural Gas Liquids) igjen å finne på norsk sokkel.

OM RESSURSRAPPORTEN

Siden 1997 har OD gitt ut en ressursrapport om lag annet hvert år.

Rapporten inneholder status av leting og ressurssituasjonen på norsk kontinentalsokkel samt utvalgte tema som uoppdagede ressurser, økt utvinning og effektiv drift.

Avgrens

PubliseringsårSorter