Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2005

Ressursrapport2005
17.06.2005
I Oljedirektoratets ressursrapport 2005 blir det blant annet vist hvor viktig høy leteaktivitet, økt utvinning og oppmerksomhet om effektive driftsmetoder er for framtidig verdiskaping.

Rapporten offentliggjør også et nytt og offensivt mål for utvinning av olje på norsk kontinentalsokkel.