Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2009

Ressursrapp 2009-norsk
01.09.2009
Økt utvinning kan gi store bidrag til framtidig verdiskaping på sokkelen. Men det er fortsatt mulig å gjøre store funn i lite utforskede områder, mener Oljedirektoratet.

Innhold:

Forord


1 Utfordringer på kontinentalsokkelen


2 Verdiskaping i felt

 • 40 år med olje- og gassproduksjon
 • Ressursforvaltning
 • Fortsatt mange muligheter
 • Energiforbruk og miljø


3 Leting

 • Tilgang på areal
 • Tildeling av utvinningstillatelser
 • Leting i umodne områder
 • Letehistorie og letestatistikk


4 Ressurser og prognoser

 • Uoppdagede ressurser
 • Påviste utvinnbare ressurser
 • Prognoser
 • Korttidsprognose for petroleumsproduksjon
 • Investeringer og driftskostnader
 • Langtidsprognose for petroleumsproduksjon
 • Utslipp fra petroleumsvirksomheten

Omregningstabell