Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2011

Ressursrapporten_2011
12.10.2011
Ressursrapporten er en faglig rapport som gir en oversikt over petroleumsressursene på norsk sokkel.  

Rapporten beskriver og analyserer fakta som er et viktig grunnlag for en fortsatt kunnskapsbasert og forutsigbar forvaltning av petroleumsressursene. 

Etter ODs vurdering kan de gjenværende ressursene legge grunnlag for betydelig produksjon og verdiskaping i mange tiår framover.

 

INNHOLD


Forord >>

1. Status og utfordringer på norsk sokkel >>

 • Ressursregnskapet
 • Ukonvensjonelle olje- og gassressurser
 • Framtidig olje- og gassproduksjon
 • Utfordringer for felt i drift
 • Funn
 • Uoppdagede ressurser
 • Tiltak mot utslipp av klimagasser
 • Teknologi og talent
 • Leting og nye områder

2. Uoppdagede ressurser >>

 • Metode for beregning av uoppdagede ressurser
 • Prospektdatabasen i OD
 • Letemodellanalyse
 • Endringer og reduksjoner i estimatet av uoppdagede ressurser
 • Ukonvensjonelle petroleumsressurser

3. Leting >>

 • Mange brønner
 • Økt leteaktivitet
 • Mange bekker små
 • Variert funnsuksess
 • Sub-basalt i Norskehavet
 • Høye letekostnader
 • Lønnsom leting
 • Uåpnede områder – det meste er nord

4. Fra funn til felt >>

 • Ressursgrunnlaget
 • Mindre funn
 • Beliggenhet
 • Utbyggingsløsninger
 • Lønnsomhet av funn
 • Ting kan ta tid
 • Områdeperspektiv

5. Muligheter og utfordringer for felt i drift >>

 • Produksjonsutvikling
 • Gjenværende reserver og ressurser i felt
 • Mål for reservetilvekst
 • Eksisterende teknologi
 • Vann- og gassinjeksjon
 • Boring og brønn
 • Infrastrukturutfordringer
 • Nye metoder og ny teknologi
 • Utfordringer ved pilotprosjekt
 • Langsiktighet og kreativitet

Omregningstabell >>