Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2013 - Leting

inngress-norsk
12.06.2013
Den største endringen siden forrige ressursrapport fra 2011 er at optimismen på norsk sokkel er større enn på lenge.

Rapporten gjennomgår leteaktivitetene på sokkelen siden starten for snart 50 år siden. I tillegg blir Oljedirektoratets anslag over de uoppdagede ressursene og resultatene av kartleggingen av Barentshavet sørøst og havområdene rundt Jan Mayen beskrevet.

 

Innhold
 Sissel Eriksen   Forord >>
Kapittel 1 1 Innledning og sammendrag >>
Kapittel 2 2 Leteaktivitet og -resultater >>
Kapittel 3 3 Aktørene >>
Kapittel 4 4 Uoppdagede ressurser >>
Kapittel 5 5 Letehistorie og ressurstilvekst >>
Kapittel 6 6 Barentshavet sørøst >>
Kapittel 7 7 Jan Mayen >>