Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2016 - Leting

ressrapport2016-ingress-n
14.04.2016
Formålet med Ressursrapporten 2016 er å gi status, fakta og analyser av utviklingen i leteaktiviteten og presentere oppdateringen av estimatene for de uoppdagede ressursene på norsk sokkel.

 

    Innhold

       

Forord >>

   

1.

 

Innledning og sammendrag >>

   

2.

 

Leting på norsk sokkel >>

   

3.

 

Uoppdagede ressurser >>

   

4.

 

Lønnsomhet av leting >>

   

5.

 

Aktørbildet >>

   

6.

 

Geologisk kartlegging >>

 

Modell av Ekofiskfeltet laget i bronse. Den er en del av utsmykningen i Oljedirektoratets kontorer på Ullandhaug i Stavanger.

Modell av Ekofiskfeltet laget i bronse.
Den er en del av utsmykningen i Oljedirektoratets kontorer på Ullandhaug i Stavanger.