Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2018 - Leting

res-rap-2018-ingress-n
21.06.2018
Ressursrapporten for leting 2018 viser at store gjenværende ressurser på norsk sokkel gir fortsatt store muligheter på norsk sokkel. Både i modne og mindre utforskede områder.  

Innhold i rapporten


Forord:
Av letedirektør Torgeir Stordal >>

1. Innledning og sammendrag:
- Fortsatt store muligheter >>

2. Leting på norsk sokkel:
- Må gjøre større funn >>

3. Uoppdagede ressurser:
- Grunnlag for flere tiår fremover >>

4. Lønnsomhet av leting:
- Betydelige verdier siste ti år >>

5. Aktørbildet i letefasen:
- Fortsatt stort mangfold >>

6. Ny leteteknologi og nye arbeidsprosesser:
- Bedre data, økt kunnskap og ny teknologi >>

7. Leteanalyser:
- Viktig med samarbeid og deling >>

8. Ressurser for framtiden:
- Havbunnsmineraler og gasshydrater >>