Borerapportering (DDRS) til myndigheitene

Dagleg rapportering av all boreaktivitet til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.

Alle operatørar for boring på norsk kontinentalsokkel er pålagt å rapportera data frå boreaktiviteten dagleg - ref Ressursforskrifta §18. Denne innrapporteringa har vore i drift sidan 1984.

Det blei i 2008 tatt i bruk et XML-format for rapportering av desse dataene. Standarden byggjer på eit arbeid gjort av norske og utanlandske oljeselskap saman med Energistics, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. EPIM har i Noreg vore ein koordinator for å implementera den nye standarden.

Frå 26.2.2015 er det utvikla ei ny webside og ein ny webservice som skal brukas. Sjå Petroleumstilsynets nettstad for meir informasjon.


Kontaktpersonar i OD:
Boreteknisk: Jan Stenløkk (51876756)
Dataformat: Hans Stokka (51876295)


Tema: Brønner

19.04.2018