Geokjemiske analyser - veiledning

Veiledningen "The Norwegian industry guide to organic geochemical analyses" (NIGOGA) er utarbeidet av oljeselskaper, forskningsinstitusjoner, analyselaboratorier og Oljedirektoratet.

07.10.2010