Merking av oljeprøver

02.03.2011
I henhold til petroleumsforskriften skal det tas væskeprøver i forbindelse med formasjonstesting og formasjonstestlogging. 

Oljeprøvene skal sendes til Oljedirektoratet sammen med utfylt versjon av dette skjemaet.

Les også artikkel om Oljedirektoratets lager for kjerneprøver, borekaks og oljeprøver.