Produksjon

Rapportering av petroleumsproduksjon er regulert av petroleumslovens paragraf 10-4, petroleumsforskriftens paragrafer 27, 48 og 49 og ressursforskriftens paragrafer 27 og 28.

Mal for årlig statusrapport er endret fra og med høsten 2016.

02.09.2015