Produksjon

Det er blitt gjort endringer i malen for årlig statusrapport fra 2017 til 2018.

Rapportering av petroleumsproduksjon er regulert av petroleumslovens paragraf 10-4, petroleumsforskriftens paragrafer 27, 48 og 49 og ressursforskriftens paragrafer 33 og 34.

Kun mindre endringer i mal for årlig statusrapport fra 2016 til 2017.

28.08.2017