Seismikk

23.08.2016 Veiledning for rapportering av seismiske data definerer klare spesifikasjoner for rapportering av geofysiske data til norske myndigheter.

28.04.2009 Meddelelse av opplysninger i forbindelse med undersøkelser er omtalt i petroleumsforskriften paragraf 6 og ressursforskriften paragraf 4.

04.07.2013 Ved oppgivelse av en utvinningstillatelse og ved tilbakelevering av deler av området for en utvinningstillatelse skal rettighetshaver innsende alt vesentlig geofaglig materiale som stammer fra det...