Seismikk

23.08.2016 Veiledning for rapportering av seismiske data definerer klare spesifikasjoner for rapportering av geofysiske data til norske myndigheter.

04.01.2018 Meddelelse om undersøkelser meldes inn via XML-maker, etter petroleumsforskriften §6 og ressursforskiften §6.

04.07.2013 Ved oppgivelse av en utvinningstillatelse og ved tilbakelevering av deler av området for en utvinningstillatelse skal rettighetshaver innsende alt vesentlig geofaglig materiale som stammer fra det...